Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Bồi dưỡng công tác dân vận, mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/02/2015 22:14:52

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn công tác dân vận, công tác mặt trận trong thực hiện xây dựng nông thôn mới cho 2.358 cán bộ là phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận, các xã, thị trấn và ban công tác mặt trận cơ sở gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các đoàn thể.

 Tại các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được giới thiệu, cung cấp các nội dung cơ bản về công tác dân vận của tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở. Chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2015. Chức năng, nhiệm vụ của ban công tác mặt trận cơ sở, tổ dân vận thôn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2012, các cơ chế chính sách của huyện... Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
                                        
Thu Nga (Đài TT Triệu Sơn)

Bồi dưỡng công tác dân vận, mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 05/02/2015 22:14:52 (GMT+7)

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn công tác dân vận, công tác mặt trận trong thực hiện xây dựng nông thôn mới cho 2.358 cán bộ là phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận, các xã, thị trấn và ban công tác mặt trận cơ sở gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các đoàn thể.

 Tại các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được giới thiệu, cung cấp các nội dung cơ bản về công tác dân vận của tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở. Chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2015. Chức năng, nhiệm vụ của ban công tác mặt trận cơ sở, tổ dân vận thôn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2012, các cơ chế chính sách của huyện... Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
                                        
Thu Nga (Đài TT Triệu Sơn)