Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Hội LHPN xã Xuân Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 29/03/2021 09:09:07

Trong 2 ngày 26 và 27/3/2021, Hội LHPN xã Xuân Thọ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

              Về dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội LHPN huyện, các đồng chí đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, Cán bộ Công chức, Giám đốc HTX DVNN, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường, trạm trưởng trạm y tế xã; Các đồng chí nguyên là Chủ tịch hội LHPN xã qua các thời kỳ cùng 113 Đại biểu chính thức đại diện cho 839 hội viên, của 5 chi hội trên địa bàn xã.

 

 

 

 

    Đồng chí Hoàng Thị Mơ, Chủ tịch Hội LHPN xã Khai mạc Đại hội. Thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Hội phụ nữ xã đã ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm do Hội LHPN huyện tổ chức. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào; tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể và đề ra các giải pháp phù hợp với từng đối tượng; đã có 6 mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Hội đều xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, triển khai cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát, khảo sát tình hình thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình. Hàng năm 100% chi hội đã tổ chức được các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền hơi, bóng đá, hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức về mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Hội đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững” và triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội được hơn 10 tỷ cho 240 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế.

     Sau khi được nghe báo cáo dự thảo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội tiến hành thảo luận, các ý kiến phát đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2016-2021, để nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động được tốt hơn. 

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội LHPN huyện và đồng chí Lê Thị Tuyên  Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội LHPN xã Xuân Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là: Tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện tốt cuộc bầu cửa đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các cấp Hội phải luôn Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; cần làm nổi bật được chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của của phụ nữ, của tổ chức Hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

 

 

 

      
       Đại Hội đã lựa chọn bầu 9 đồng chí vào BCH khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Phiên họp đầu tiên BCH khoá mới đã bầu đồng chí Hoàng Thị Mơ, tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch, bầu đồng chí Trương Thị Hằng, tái cữ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Hội LHPN huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 vào thời gian tới. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế Mạc.

                                                                                                      Quang Cường - Công chức VH


 

 

Hội LHPN xã Xuân Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 29/03/2021 09:09:07 (GMT+7)

Trong 2 ngày 26 và 27/3/2021, Hội LHPN xã Xuân Thọ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

              Về dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội LHPN huyện, các đồng chí đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, Cán bộ Công chức, Giám đốc HTX DVNN, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường, trạm trưởng trạm y tế xã; Các đồng chí nguyên là Chủ tịch hội LHPN xã qua các thời kỳ cùng 113 Đại biểu chính thức đại diện cho 839 hội viên, của 5 chi hội trên địa bàn xã.

 

 

 

 

    Đồng chí Hoàng Thị Mơ, Chủ tịch Hội LHPN xã Khai mạc Đại hội. Thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Hội phụ nữ xã đã ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm do Hội LHPN huyện tổ chức. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào; tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể và đề ra các giải pháp phù hợp với từng đối tượng; đã có 6 mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Hội đều xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, triển khai cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát, khảo sát tình hình thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình. Hàng năm 100% chi hội đã tổ chức được các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền hơi, bóng đá, hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức về mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Hội đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững” và triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội được hơn 10 tỷ cho 240 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế.

     Sau khi được nghe báo cáo dự thảo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội tiến hành thảo luận, các ý kiến phát đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2016-2021, để nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động được tốt hơn. 

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội LHPN huyện và đồng chí Lê Thị Tuyên  Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội LHPN xã Xuân Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là: Tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện tốt cuộc bầu cửa đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các cấp Hội phải luôn Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; cần làm nổi bật được chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của của phụ nữ, của tổ chức Hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

 

 

 

      
       Đại Hội đã lựa chọn bầu 9 đồng chí vào BCH khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Phiên họp đầu tiên BCH khoá mới đã bầu đồng chí Hoàng Thị Mơ, tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch, bầu đồng chí Trương Thị Hằng, tái cữ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Hội LHPN huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 vào thời gian tới. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế Mạc.

                                                                                                      Quang Cường - Công chức VH