Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Những cái mới ở vùng nông thôn Triệu Sơn

Ngày 03/02/2015 22:35:46

Ban chỉ đạo phát triển Nông nghiệp và Xây dựng Nông thôn mới huyện Triệu Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2013, những việc đã làm được của 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu kế tiếp nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hạ tầng là đòn bẩy của kinh tế

Triệu Sơn có 8 xã điểm là Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Minh Sơn, Vân Sơn, Thái Hòa, Thọ Vực, Thọ Phú đang đi đâu về xây dựng NTM.

Mô hình nuôi gà ri thành công tại Triệu Sơn

Là một huyện còn nhiều khó khăn, trong năm qua, Triệu Sơn đã dốc sức đầu tư xây dựng 30 km đường giao thông nông thôn, đang thi công đường giao thông thuộc Chương trình 135 của các xã: Triệu Thành, Thọ Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, toàn huyện cũng tập trung nâng cấp các trạm y tế, trường học ở các xã Dân Lực, Dân Quyền, Đồng Thắng, Dân Lý, Thọ Ngọc, Thọ Tiến (Trường Tiểu học); Thọ Vực, Vân Sơn, Minh Sơn... Những việc làm trên đã giúp việc đi lại của người dân được cải thiện, việc khám chữa bệnh, dạy và học tại địa phương cũng lên một bước tiến mới.

Là một huyện kinh tế nông nghiệp còn chủ đạo, Triệu Sơn đã quan tâm đầu tư tới thủy lợi: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình tiêu thoát lũ sông Nhơm; hoàn thành thi công đê tả sông Hoàng, xã Đồng Tiến; khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ khe Lùng, xã Thọ Bình và liên hồ Ngọc Vành - Bình Định, xã Triệu Thành, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trạm bơm tiêu Hoàng đồng, xã Minh Sơn và công trình đê hữu sông Hoàng, xã Đồng Thắng...

Cũng trong 6 tháng đầu năm qua, huyện đã đẩy mạnh việc cơ giới hóa nông nghiệp: Phát triển thêm 5 cơ sở sản xuất mạ khay, nâng tổng số lên 14 cơ sở; Mua thêm 4 máy cấy, nâng tổng số lên 15 máy; có tổng cộng 40 máy gặt đập liên hợp (diện tích lúa được gặt bằng máy trên 5000 ha/vụ), 95% diện tích gieo cấy được làm đất bằng máy...

Nhờ đó, vụ chiêm xuân năm 2014 toàn huyện đã trúng mùa, sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 80.182 tấn, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước, giảm được đáng kể nhân lực và sức người trong canh tác nông nghiệp.

Nhiều mục tiêu trong năm 2014

Trao đổi với chung tôi, lãnh đạo huyện Triệu Sơn cho biết, 6 tháng cuối năm 2014, huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, quan tâm đúng mức đến phát triển ngành nghề nông thôn, chăn nuôi trang trại, gia trại. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2014...

Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đã mang lại hiệu qủa kinh tế cao, tăng giá trị gia tăng trên đơn vị sản phẩm.

Có thể kể tới những mô hình chăn nuôi thành công như: Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã Thọ Bình, Bình Sơn; nuôi cá nước ngọt tại xã Xuân Thọ; chăn nuôi gà ri lai an toàn dịch bệnh tại xã Bình Sơn; trồng rừng thâm canh cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tại xã Triệu Thành; trồng hoa lý giá trị cao tại xã Hợp Lý; cánh đồng mẫu lớn tại xã Thọ Bình và Đồng Tiến; sản xuất hương, tăm hương xuất khẩu tại xã Thọ Phú và Thọ Vực; trồng nấm tại xã Thọ Vực, nuôi lươn, ếch, trạch tại xã An Nông...

Năm 2014 này, Triệu Sơn đang chờ đợi xã Vân Sơn hoàn thành 19/19 chỉ tiêu về NTM. Năm 2015 là các xã Đồng Tiến, Thái Hòa.

                                                             Đức Cường (congluan.vn)

Những cái mới ở vùng nông thôn Triệu Sơn

Đăng lúc: 03/02/2015 22:35:46 (GMT+7)

Ban chỉ đạo phát triển Nông nghiệp và Xây dựng Nông thôn mới huyện Triệu Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2013, những việc đã làm được của 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu kế tiếp nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hạ tầng là đòn bẩy của kinh tế

Triệu Sơn có 8 xã điểm là Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Minh Sơn, Vân Sơn, Thái Hòa, Thọ Vực, Thọ Phú đang đi đâu về xây dựng NTM.

Mô hình nuôi gà ri thành công tại Triệu Sơn

Là một huyện còn nhiều khó khăn, trong năm qua, Triệu Sơn đã dốc sức đầu tư xây dựng 30 km đường giao thông nông thôn, đang thi công đường giao thông thuộc Chương trình 135 của các xã: Triệu Thành, Thọ Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, toàn huyện cũng tập trung nâng cấp các trạm y tế, trường học ở các xã Dân Lực, Dân Quyền, Đồng Thắng, Dân Lý, Thọ Ngọc, Thọ Tiến (Trường Tiểu học); Thọ Vực, Vân Sơn, Minh Sơn... Những việc làm trên đã giúp việc đi lại của người dân được cải thiện, việc khám chữa bệnh, dạy và học tại địa phương cũng lên một bước tiến mới.

Là một huyện kinh tế nông nghiệp còn chủ đạo, Triệu Sơn đã quan tâm đầu tư tới thủy lợi: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình tiêu thoát lũ sông Nhơm; hoàn thành thi công đê tả sông Hoàng, xã Đồng Tiến; khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ khe Lùng, xã Thọ Bình và liên hồ Ngọc Vành - Bình Định, xã Triệu Thành, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trạm bơm tiêu Hoàng đồng, xã Minh Sơn và công trình đê hữu sông Hoàng, xã Đồng Thắng...

Cũng trong 6 tháng đầu năm qua, huyện đã đẩy mạnh việc cơ giới hóa nông nghiệp: Phát triển thêm 5 cơ sở sản xuất mạ khay, nâng tổng số lên 14 cơ sở; Mua thêm 4 máy cấy, nâng tổng số lên 15 máy; có tổng cộng 40 máy gặt đập liên hợp (diện tích lúa được gặt bằng máy trên 5000 ha/vụ), 95% diện tích gieo cấy được làm đất bằng máy...

Nhờ đó, vụ chiêm xuân năm 2014 toàn huyện đã trúng mùa, sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 80.182 tấn, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước, giảm được đáng kể nhân lực và sức người trong canh tác nông nghiệp.

Nhiều mục tiêu trong năm 2014

Trao đổi với chung tôi, lãnh đạo huyện Triệu Sơn cho biết, 6 tháng cuối năm 2014, huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, quan tâm đúng mức đến phát triển ngành nghề nông thôn, chăn nuôi trang trại, gia trại. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2014...

Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đã mang lại hiệu qủa kinh tế cao, tăng giá trị gia tăng trên đơn vị sản phẩm.

Có thể kể tới những mô hình chăn nuôi thành công như: Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại xã Thọ Bình, Bình Sơn; nuôi cá nước ngọt tại xã Xuân Thọ; chăn nuôi gà ri lai an toàn dịch bệnh tại xã Bình Sơn; trồng rừng thâm canh cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tại xã Triệu Thành; trồng hoa lý giá trị cao tại xã Hợp Lý; cánh đồng mẫu lớn tại xã Thọ Bình và Đồng Tiến; sản xuất hương, tăm hương xuất khẩu tại xã Thọ Phú và Thọ Vực; trồng nấm tại xã Thọ Vực, nuôi lươn, ếch, trạch tại xã An Nông...

Năm 2014 này, Triệu Sơn đang chờ đợi xã Vân Sơn hoàn thành 19/19 chỉ tiêu về NTM. Năm 2015 là các xã Đồng Tiến, Thái Hòa.

                                                             Đức Cường (congluan.vn)