Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Xã Xuân Thọ xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản an toàn

Ngày 28/05/2018 08:51:41

Xây dựng chuôĩ cung ứng thủy sản an toàn tại thôn 7 và thôn 8 xã Xuân Thọ

 

Xã Xuân Thọ triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn.

Căn cứ theo quyết định số 2079/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2018.

Xã Xuân Thọ đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác quản lý VSATTP trên địa bàn xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về VSATTP; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, lưu thông và sử dụng trên địa bàn xã; phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu là xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận ATTP, được xây dựng dựa trên cơ sở liên kết các hộ sản xuất nhỏ lẻ thành các tổ sản xuất, liên kết với hợp tác xã; Sản phẩm được kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm, được xác nhận "Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn" bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền, có đầu ra ổn định thông qua các hợp đồng tiêu thụ. Xã triển khai thực hiện thí điểm xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn trên địa bàn tại thôn 7 và thôn 8 với diện tích nuôi trồng trên 6 ha với 3 hộ tham gia đó là hộ ông Trần Lê Hùng thôn 7, Trần Lê Hoa thôn 7, Lê Văn Hữu thôn 8. Khi tham gia chuỗi sau khi người trực tiếp sản xuất được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, sản phẩm tham gia chuỗi giá trị được kiểm soát chất lượng và được chứng nhận sản phẩm an toàn trước khi tiêu thụ. Cùng với việc xây dựng thí điểm chuỗi thủy sản an toàn tại thôn 7 và thôn 8 xã Xuân Thọ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn thực hiện các quy định về sản suất an toàn để tiến tới hình thành các nhóm liên kết sản xuất, hợp tác xã sản xuất thủy sản an toàn đạt chất lượng ATTP trênđịa bàn toàn xã.

IMG_1526196770132_1527146363008.jpg

IMG_1526196771395_1527146368657.jpg
Mô hình nuôi cá của gia đình ông Trần Lê Hùng, thôn 7 của xã.
 

Xã Xuân Thọ xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản an toàn

Đăng lúc: 28/05/2018 08:51:41 (GMT+7)

Xây dựng chuôĩ cung ứng thủy sản an toàn tại thôn 7 và thôn 8 xã Xuân Thọ

 

Xã Xuân Thọ triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn.

Căn cứ theo quyết định số 2079/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2018.

Xã Xuân Thọ đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác quản lý VSATTP trên địa bàn xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về VSATTP; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, lưu thông và sử dụng trên địa bàn xã; phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu là xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận ATTP, được xây dựng dựa trên cơ sở liên kết các hộ sản xuất nhỏ lẻ thành các tổ sản xuất, liên kết với hợp tác xã; Sản phẩm được kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm, được xác nhận "Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn" bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền, có đầu ra ổn định thông qua các hợp đồng tiêu thụ. Xã triển khai thực hiện thí điểm xây dựng chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn trên địa bàn tại thôn 7 và thôn 8 với diện tích nuôi trồng trên 6 ha với 3 hộ tham gia đó là hộ ông Trần Lê Hùng thôn 7, Trần Lê Hoa thôn 7, Lê Văn Hữu thôn 8. Khi tham gia chuỗi sau khi người trực tiếp sản xuất được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, sản phẩm tham gia chuỗi giá trị được kiểm soát chất lượng và được chứng nhận sản phẩm an toàn trước khi tiêu thụ. Cùng với việc xây dựng thí điểm chuỗi thủy sản an toàn tại thôn 7 và thôn 8 xã Xuân Thọ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn thực hiện các quy định về sản suất an toàn để tiến tới hình thành các nhóm liên kết sản xuất, hợp tác xã sản xuất thủy sản an toàn đạt chất lượng ATTP trênđịa bàn toàn xã.

IMG_1526196770132_1527146363008.jpg

IMG_1526196771395_1527146368657.jpg
Mô hình nuôi cá của gia đình ông Trần Lê Hùng, thôn 7 của xã.