Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn huyện.

Ngày 18/09/2019 08:29:55

Hiện nay bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh và huyện đang diễn biến rất phức tạp, lây lan ra diện rộng.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 174 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, 17 chợ bán thực phẩm, 4 chợ tự phát, 2 cơ sở thu gom lợn sữa, mỗi ngày giết mổ trên 130 con lợn, lợn thịt vận chuyển từ địa phương khác vào huyện khoảng 40 con mỗi ngày, lợn sữa thu gom trên địa bàn khoảng 250 con mỗi ngày. Trước tình hình trên nếu không tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn thịt thì nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện là rất lớn và khó có thể khống chế hiệu quả. Để chủ động triển khai quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung. Đối với các xã thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2102/UBND-NN ngày 30/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm. Củng cố lại các tổ kiểm soát lưu động để quản lý vận huyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm ra vào địa bàn. Riêng các xã Bình Sơn, Tân Ninh Thọ Sơn đã công bố hết dịch cần củng cố lại các chốt cố định trên trục đường giao thông chính ra vào địa bàn để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất xảy ra tái dịch. Các xã: Đồng Tiến, Đồng Lợi, Tân Ninh, Thọ Sơn, Thọ Cường, Thọ Vực và Dân Lý phân công đủ lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật của huyện, thực hiện nghiêm túc các quy trình hoạt động của chốt đã quy định. Công an huyện phân công đủ lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật của huyện. Kiểm soát chặt chẽ các xe vận chuyển lợn từ các địa phương khác vào địa bàn.

IMG_20190917_140809.jpg

 Lực lượng chức năng của huyện và Thị Trấn, kiểm tra công tác kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn tại Thị Trấn Triệu Sơn.

 Tin: Thùy Dung

 

UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 18/09/2019 08:29:55 (GMT+7)

Hiện nay bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh và huyện đang diễn biến rất phức tạp, lây lan ra diện rộng.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 174 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, 17 chợ bán thực phẩm, 4 chợ tự phát, 2 cơ sở thu gom lợn sữa, mỗi ngày giết mổ trên 130 con lợn, lợn thịt vận chuyển từ địa phương khác vào huyện khoảng 40 con mỗi ngày, lợn sữa thu gom trên địa bàn khoảng 250 con mỗi ngày. Trước tình hình trên nếu không tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn thịt thì nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện là rất lớn và khó có thể khống chế hiệu quả. Để chủ động triển khai quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung. Đối với các xã thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2102/UBND-NN ngày 30/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm. Củng cố lại các tổ kiểm soát lưu động để quản lý vận huyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm ra vào địa bàn. Riêng các xã Bình Sơn, Tân Ninh Thọ Sơn đã công bố hết dịch cần củng cố lại các chốt cố định trên trục đường giao thông chính ra vào địa bàn để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất xảy ra tái dịch. Các xã: Đồng Tiến, Đồng Lợi, Tân Ninh, Thọ Sơn, Thọ Cường, Thọ Vực và Dân Lý phân công đủ lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật của huyện, thực hiện nghiêm túc các quy trình hoạt động của chốt đã quy định. Công an huyện phân công đủ lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật của huyện. Kiểm soát chặt chẽ các xe vận chuyển lợn từ các địa phương khác vào địa bàn.

IMG_20190917_140809.jpg

 Lực lượng chức năng của huyện và Thị Trấn, kiểm tra công tác kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn tại Thị Trấn Triệu Sơn.

 Tin: Thùy Dung