Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Hơn 5.300 hộ nghèo được vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ngày 16/03/2015 11:53:25

Hết năm 2014, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn đã thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng với tổng dư nợ hơn 350 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 128 tỷ đồng, với trên 5.300 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.

 Nhờ nguồn vốn ưu đãi đã giúp 1.405 hộ thoát nghèo bền vững, 4.465 hộ nghèo và cận nghèo cải thiện đời sống,  1.726 học sinh được hỗ trợ học tập, đầu tư xây dựng 1.411 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 Có được kết quả trên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn đã mở 36 điểm giao dịch ở 36 xã, thị trấn; đồng thời tích cực phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn để người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả đồng vốn...

Hơn 5.300 hộ nghèo được vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Đăng lúc: 16/03/2015 11:53:25 (GMT+7)

Hết năm 2014, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn đã thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng với tổng dư nợ hơn 350 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 128 tỷ đồng, với trên 5.300 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.

 Nhờ nguồn vốn ưu đãi đã giúp 1.405 hộ thoát nghèo bền vững, 4.465 hộ nghèo và cận nghèo cải thiện đời sống,  1.726 học sinh được hỗ trợ học tập, đầu tư xây dựng 1.411 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 Có được kết quả trên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn đã mở 36 điểm giao dịch ở 36 xã, thị trấn; đồng thời tích cực phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn để người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả đồng vốn...