Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Huyện Triệu Sơn: Tập trung mọi nguồn lực thu hút đầu tư

Ngày 10/02/2015 11:51:25

Năm 2011 vừa qua được đánh dấu là năm nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế chung cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt rét đậm rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện Triệu Sơn

 Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của MTTQ và các ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đề ra nhiều giải pháp tích cực, chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm qua đạt được kết quả tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Năm 2011, Huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều thành tựu khả quan: tổng sản lượng lương thực: 130.088 tấn, đạt 101,3% so với chỉ tiêu đề ra cho năm 2011; Thực hiện mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao năm 2011 ở 30 xã đạt 2.028 ha đưa diện tích này lên 5.217,4 ha (chiếm 50% diện tích gieo cấy); Giá trị sản lượng CN - TTCN: 392 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch năm 2011 và tăng 48,2% so với năm 2010; Tổ chức đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp cho 600 lao động tại các xã Minh Dân, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Phú; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng toàn xã hội: 1.029 tỷ đồng, đạt 128,6% KH năm; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 510,6 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 157%, trong đó thu tại địa bàn huyện 58,5 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính 345,2 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 139%; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 80 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2011 đạt 100% . Bên cạnh đó, các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Mục tiêu năm 2012 và giai đoạn tiếp theo, huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt một số mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP: 13,5%; Thu nhập bình quân đầu người/ năm: 870 USD; Tổng sản lượng lương thực: 130.000 tấn trở lên; Giá trị CN - TTCN: 550 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.000 tỷ đồng; Kiên cố hóa GTNT: 200 Km; Tăng thu ngân sách trên địa bàn: 10%; Dư nợ tín dụng: 800 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3 - 4%; Quốc phòng- An ninh được giữ vững.

Để thực hiện các mục tiêu đó, huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá để tập trung chỉ đạo: Tập trung cải thiện môi trường đầu tư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp; Tiếp tục nâng cao kỷ cương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn.


Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Đề án đã được bổ sung điều chỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng sai thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật hiện hành; Tăng cường sự phối kết hợp giữa UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND với UB MTTQ, các ngành đoàn thể cùng cấp và các cơ quan có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết các vấn đề dân nguyện để đạt được hiệu quả cao hơn.

Huyện Triệu Sơn: Tập trung mọi nguồn lực thu hút đầu tư

Đăng lúc: 10/02/2015 11:51:25 (GMT+7)

Năm 2011 vừa qua được đánh dấu là năm nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế chung cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt rét đậm rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện Triệu Sơn

 Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của MTTQ và các ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đề ra nhiều giải pháp tích cực, chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm qua đạt được kết quả tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Năm 2011, Huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều thành tựu khả quan: tổng sản lượng lương thực: 130.088 tấn, đạt 101,3% so với chỉ tiêu đề ra cho năm 2011; Thực hiện mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao năm 2011 ở 30 xã đạt 2.028 ha đưa diện tích này lên 5.217,4 ha (chiếm 50% diện tích gieo cấy); Giá trị sản lượng CN - TTCN: 392 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch năm 2011 và tăng 48,2% so với năm 2010; Tổ chức đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp cho 600 lao động tại các xã Minh Dân, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Phú; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng toàn xã hội: 1.029 tỷ đồng, đạt 128,6% KH năm; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 510,6 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 157%, trong đó thu tại địa bàn huyện 58,5 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính 345,2 tỷ đồng, so với dự toán huyện giao đạt 139%; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 80 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2011 đạt 100% . Bên cạnh đó, các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Mục tiêu năm 2012 và giai đoạn tiếp theo, huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt một số mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP: 13,5%; Thu nhập bình quân đầu người/ năm: 870 USD; Tổng sản lượng lương thực: 130.000 tấn trở lên; Giá trị CN - TTCN: 550 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.000 tỷ đồng; Kiên cố hóa GTNT: 200 Km; Tăng thu ngân sách trên địa bàn: 10%; Dư nợ tín dụng: 800 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3 - 4%; Quốc phòng- An ninh được giữ vững.

Để thực hiện các mục tiêu đó, huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá để tập trung chỉ đạo: Tập trung cải thiện môi trường đầu tư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp; Tiếp tục nâng cao kỷ cương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn.


Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Đề án đã được bổ sung điều chỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng sai thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật hiện hành; Tăng cường sự phối kết hợp giữa UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND với UB MTTQ, các ngành đoàn thể cùng cấp và các cơ quan có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết các vấn đề dân nguyện để đạt được hiệu quả cao hơn.