Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

Ngày 10/02/2015 11:51:45

Chiều ngày 06/11/2014, tại Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định; Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND huyện Triệu Sơn và đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Triệu Sơn với mục tiêu tổng quát là trở thành huyện có nền kinh tế phát triển với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ vượt trội, phát triển bền vững. Theo đó, nhịp độ tăng trưởng thời kỳ 2016 - 2020 là 16,2%/năm, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 2.550 USD, tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt hơn 174 ngàn tấn, thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, có hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển. Về xã hội, phấn đấu mỗi năm giảm trên 3 - 5% hộ nghèo, hàng năm tạo thêm 2.000 chỗ làm việc mới trở lên, đến năm 2020 có trên 70% số xã đạt tiêu chí "Xã nông thôn mới". Về môi trường, thực hiện phủ xanh 100% diện tích đất trống, đồi trọc đạt tỷ lệ che phủ hơn 15%; giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước mặn.

Sau khi thảo luận, góp ý, chỉnh sửa một số nội dung, đa số các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất thông qua phương án điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần rà soát lại các chỉ tiêu để xác định những chỉ tiêu nào đã đạt và chưa đạt, từ đó nêu rõ những kết quả nổi bật và hạn chế, yếu kém, đưa ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời cần cập nhật lại số liệu đánh giá theo các quy định, hướng dẫn hiện hành để tính toán chỉ tiêu phát triển đúng và sát. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở một số tiềm năng lợi thế hiện có để phát triển của huyện; trong đó cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú ý đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và cấu trúc lại sản xuất trong nông nghiệp.

Trên cơ sở đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Triệu Sơn cần tập trung hoàn chỉnh, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2014./.

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

Đăng lúc: 10/02/2015 11:51:45 (GMT+7)

Chiều ngày 06/11/2014, tại Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định; Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND huyện Triệu Sơn và đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Triệu Sơn với mục tiêu tổng quát là trở thành huyện có nền kinh tế phát triển với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ vượt trội, phát triển bền vững. Theo đó, nhịp độ tăng trưởng thời kỳ 2016 - 2020 là 16,2%/năm, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 2.550 USD, tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt hơn 174 ngàn tấn, thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, có hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển. Về xã hội, phấn đấu mỗi năm giảm trên 3 - 5% hộ nghèo, hàng năm tạo thêm 2.000 chỗ làm việc mới trở lên, đến năm 2020 có trên 70% số xã đạt tiêu chí "Xã nông thôn mới". Về môi trường, thực hiện phủ xanh 100% diện tích đất trống, đồi trọc đạt tỷ lệ che phủ hơn 15%; giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước mặn.

Sau khi thảo luận, góp ý, chỉnh sửa một số nội dung, đa số các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất thông qua phương án điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đến năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần rà soát lại các chỉ tiêu để xác định những chỉ tiêu nào đã đạt và chưa đạt, từ đó nêu rõ những kết quả nổi bật và hạn chế, yếu kém, đưa ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời cần cập nhật lại số liệu đánh giá theo các quy định, hướng dẫn hiện hành để tính toán chỉ tiêu phát triển đúng và sát. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở một số tiềm năng lợi thế hiện có để phát triển của huyện; trong đó cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú ý đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và cấu trúc lại sản xuất trong nông nghiệp.

Trên cơ sở đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Triệu Sơn cần tập trung hoàn chỉnh, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2014./.