Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH

Cán bộ công chức, chuyên trách UBND xã Xuân Thọ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

SĐT

1

Đặng Văn Thế

BT ĐU- CT HĐND

0984038156

2

Lê Văn Hà

P.BT- CT UBND

0902158363

3

Lê Quang Tùng

PBT Trực đảng

0974782402

4

Nguyễn Văn Hải

PCT UBND

01685723034

5

Lê Thị Tuyên

PCT HĐND

01295537381

6

Lê Đức Năm

CT MTTQ

0942013048

7

Lê Ngọc Trụ

UVUBND

01685506717

8

Lê Đức Thiêm

UVUBND

 

9

Lê Thị Nguyệt

CCVH CS

0974971765

10

Lê Thị Hương

CC DC – MT

0972008388

11

Lê Thị San

CC VP-TK

0932266238

12

Đỗ Đình Xuân

CC DC-XD

0972814931

13

Lê Văn Hợi

CCVPTK

0942803726

14

Lê Quang Cường

CC VHXH

0974531603

15

Hoàng Thị Mơ - 0886629490

CT HPN

0914526441

16

Nguyen Hữu Thuận

CT HND

0934641366

17

Phạm Xuân Tự

BTDTN

 

0933733889

18

Lê Ngoc Trí

CT HCCB

01226203547

19

Trịnh Văn Minh

CC TP HT

01689318690

20

Trần Thế Hiều

KT,NS

0975909582

21

Trương Thị Hằng

VT-LT

01226298026

22

Lê Thùy Linh

CB.CS

0914812700

23

Lê Thị Trang

KT VIÊN

 

24

Lê Văn Ký

GD HTX

 

25

Trương Sỹ Chế

PGD HTX

 

26

Lê Đức Huận

PCA

0979170743

27

Lê Văn Thế

XT xóm 1

 

28

Lê Văn Tuấn

XT xóm 2

 

29

Lê Quảng Thịnh

XT xóm 5

 

30

Nguyễn Hữu Cần

XT xóm 6

 

31

Trần Lê Ngự

XT xóm 7

 

32

Lê Văn Hữu

XT xóm 8

 

33

Phạm Xuân Mạnh

XT xóm9 

 

34

Lê Văn Quang

XT xóm 11

 

35

Lê Đức Tiện

 

 

36

Lê Đức Giáp

XT xóm 5

 

37

Lê Văn Cường

XT xóm 5

0886628098

38

Lê Thị Sáu

XT xóm 5

0886635872